Ikon för Rikstermbanken

svetsläge

svensk term: svetsläge
definition:

svetsens rymdgeometriska läge, som definieras genom lutningen av centrumlinjen och vridningen av toppytan för svetsen relativt horisontalplanet

engelsk term: welding position
definition:

position of a weld in space, which is defined relative to the slope of the axis and rotation of the face of the weld relative to the horizontal plane

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015