Ikon för Rikstermbanken

svetsbeteckning

svensk term: svetsbeteckning
definition:

beteckning som består av en hänvisningslinje och en referenslinje och som kan inkludera grundsymboler och tilläggssymboler, mått och/eller laxstjärt och som används i tekniska ritningar för att beteckna typ av svetsförband, placering och fogberedning

engelsk term: welding symbol
definition:

symbol consisting of an arrow line and a reference line and which may also include elementary and supplementary symbols, dimensions and/or tail, used on technical drawings to indicate welded joint type, location and joint preparation

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015