Ikon för Rikstermbanken

strukturändringszon

svensk term: strukturändringszon
definition:

den del av grundmaterialet, som av svetsvärmet påverkats så, att det undergått strukturändring men ej fasomvandling

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015