Ikon för Rikstermbanken

sträckenergi

svensk term: sträckenergi
definition:

energi som tillförs svetsområdet under svetsning

anmärkning:

För bågsvetsning är sträckenergi uttryckt per längdenhet.

engelsk term: heat input
definition:

energy introduced into the weld region during welding

anmärkning:

For arc welding heat input is expressed per unit length.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015