Ikon för Rikstermbanken

smältsvetsning

svensk term: smältsvetsning
definition:

svetsning som medför lokal smältning utan påförande av yttre kraft där arbetsstyckets yta(or) måste smältas upp

anmärkning:

Tillsatsmaterial kan men behöver inte tillföras.

Läs mer: http://www.svets.se/oversikt

se även:
engelsk term: fusion welding
definition:

welding involving localised melting without the application of external force in which the fusion surface(s) has (have) to be melted

anmärkning:

Filler material may or may not be added.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015