Ikon för Rikstermbanken

smältbad

svensk term: smältbad
definition:

götet med smält metall som formas under smältsvetsning

anmärkning:

Vid elektroslagsvetsning inkluderas slaggbadet i begreppet.

se även:
engelsk term: weld pool
definition:

the pool of liquid metal formed during fusion welding

anmärkning:

In electroslag welding the term includes the slag bath.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015