Ikon för Rikstermbanken

slaggstråk

svensk term: slaggstråk
definition:

serie mindre slagginneslutningar i svetsen längsriktning

engelska termer: line of slag inclusions
slag line
 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015