Ikon för Rikstermbanken

slagg

svensk term: slagg
definition:

ickemetalliskt material som bildas vid smältning av ett elektrodhölje, pulvret i en slaggande rörelektrod eller svetspulver och som, efter stelnandet, helt eller delvis täcker svetssträngen

engelsk term: slag
definition:

a non-metallic substance that results from fusion of an electrode covering, a flux core or a powdered flux and which, after solidification, partly or totally covers the weld metal

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015