Ikon för Rikstermbanken

s-mått

svenska termer: s-mått
verkligt s-mått
användningsområde: för stumsvets
definition:

minsta avståndet mellan ytan på arbetsstycket till botten på inträngningen (exklusive eventuell rotvulst)

engelsk term: actual throat thickness
användningsområde: for butt welds
definition:

the minimum distance from the surface of the part to the bottom of the penetration

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015