Ikon för Rikstermbanken

rak sträng

svensk term: rak sträng
definition:

svetssträng bildad utan märkbar pendling

se även:
engelsk term: stringer bead
definition:

weld run formed without appreciable weaving

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015