Ikon för Rikstermbanken

rörlutning

svensk term: rörlutning
beteckning/formel: L
definition:

vinkel för rörets centrumlinje relativt horisontalplanet

engelsk term: inclined angle
beteckning/formel: L
definition:

angle of the axis of the pipe

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015