Ikon för Rikstermbanken

personal för tillsyn vid svetsning

svensk term: personal för tillsyn vid svetsning
definition:

personal som i tillverkningen har ansvar för funktioner för svetsning och svetsrelaterade aktiviteter, och vars kompetens och kunskap har påvisats genom t.ex. övning, utbildning och/eller relevant tillverkningserfarenhet

se även:
engelsk term: welding coordination personnel
definition:

personnel who have responsibilities in the manufacturing operations for welding and welding related activities whose competence and knowledge have been demonstrated by e.g. training, education and/or relevant manufacturing experience

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015