Ikon för Rikstermbanken

oxiderande låga

svensk term: oxiderande låga
definition:

låga i vilken det finns ett överskott av syre, vilket resulterar i en syrerik zon strax bortom konan

engelsk term: oxidizing flame
definition:

flame in which there is an excess of oxygen, resulting in an oxygen-rich zone just beyond the cone

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015