Ikon för Rikstermbanken

omvandlingszon

svensk term: omvandlingszon
definition:

den del av grundmaterialet, som av svetsvärmet påverkats så, att det genomgått fasomvandling

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015