Ikon för Rikstermbanken

nominellt a-mått

svensk term: nominellt a-mått
användningsområde: för kälsvets
förklaring:

Höjden i den största likbenta triangeln som kan inskrivas mellan fogytorna och svetsens toppyta.

engelsk term: nominal throat thickness
definition:

the value set for the height of the largest isosceles triangle that can be inscribed in the section of a fillet weld

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015