Ikon för Rikstermbanken

mellansträngstemperatur

svensk term: mellansträngstemperatur
definition:

temperaturen hos en flersträngssvets och intilliggande grundmaterial omedelbart före appliceringen av nästa svetssträng

engelsk term: interpass temperature
definition:

the temperature of a multi-run weld and adjacent parent metal immediately prior to the application of the next run

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015