Ikon för Rikstermbanken

mekanisk provning

svensk term: mekanisk provning
definition:

provning för att detektera inre och yttre diskontinuiteter, eller bestämma mekaniska eller metallurgiska egenskaper på mekanisk väg, som vanligen leder till förstörelse av provstycket

engelsk term: destructive testing
definition:

testing to detect internal or external imperfections, or assess mechanical or metallurgical properties by mechanical means, which generally result in the destruction of the material

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015