Ikon för Rikstermbanken

maximalt a-mått eller maximalt s-mått

svensk term: maximalt a-mått eller maximalt s-mått
definition:

måttet mätt från den djupaste punkten av inträngningen eller lägsta punkten på toppytan av rotvulsten till den högsta punkten på svetsrågen (vanligtvis mätt i ett tvärsnitt)

engelsk term: maximum throat thickness
definition:

the dimension measured from the deepest point of the penetration in fillet welds or the extremity of the root run in butt welds to the highest point of the excess weld metal (usually measured from a cross-section)

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015