Ikon för Rikstermbanken

märkspänning

svensk term: märkspänning
definition:

angivna värdet för spänningen under bestämda driftsförhållanden, som anges på utrustningen av tillverkaren

engelska termer: rated voltage
conventional load voltage
definition:

designated value of voltage under specified operating conditions, stated on the equipment by the manufacturer

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015