Ikon för Rikstermbanken

lödning

svensk term: lödning
definition:

åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar där det smälta tillsatsmaterialet har en lägre likvidustemperatur än solidustemperaturen för grundmaterialet, som väter ytorna hos det värmda grundmaterialet

anmärkning:

Om lödning sker utan kapillärverkan kallas detta ofta för svetslödning

engelska termer: soldering
brazing
definition:

joining processes in which a molten filler material is used that has a lower liquidus temperature than the solidus temperature of the parent material(s), which wets the surfaces of the heated parent material(s)

anmärkning:

If the process is carried out without capillary attraction, it is often described as braze welding.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015