Ikon för Rikstermbanken

lämplighet för avsett ändamål

svensk term: lämplighet för avsett ändamål
definition:

förmågan för en produkt, process eller tjänst att tjäna ett visst syfte under bestämda förhållanden

engelsk term: fitness-for-purpose
definition:

ability of a product, process or service to serve a defined purpose under specified conditions

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015