Ikon för Rikstermbanken

kosmetisk sträng

svensk term: kosmetisk sträng
definition:

sträng för ytlig återuppsmältning av svetsen för att förbättra utseendet

engelska termer: cosmetic run
cosmetic pass
definition:

the pass for superficial remelting of the weld in order to enhance appearance

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015