Ikon för Rikstermbanken

kontroll vid svetsning

svensk term: kontroll vid svetsning
definition:

utvärdering av överensstämmelse av svetsningsanknutna företeelser genom övervakning och bedömning åtföljd av mätning eller provning där så är lämpligt

anmärkning:

Kontroll vid svetsning är en del av tillsyn vid svetsning.

se även:
engelsk term: welding inspection
definition:

conformity evaluation of welding-related matters by observation and judgement accompanied as appropriate by measurement or testing

anmärkning:

Welding inspection is a part of welding coordination

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015