Ikon för Rikstermbanken

kantförband

svensk term: kantförband
definition:

svetsförband där arbetsstyckets delar ligger i med varandra parallella plan och svetsen är lagd mot två åt samma håll vettande kantytor

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015