Ikon för Rikstermbanken

inträngning

svensk term: inträngning
definition:

det maximala avståndet mellan den ursprungliga fogytan och smältgränsen.

engelsk term: fusion penetration
definition:

the depth to which the fusion face of the parent metal has been fused

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015