Ikon för Rikstermbanken

halv V-fog

svensk term: halv V-fog
förklaring:

Stumfog med den ena fogytan rätkantad och den andra rätfasad med eller utan rätkant.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015