Ikon för Rikstermbanken

grundsvetsning (1)

svenska termer: grundsvetsning (1) (i en fog)
buttring (1)
definition:

påsvetsning i en fog i syfte att ge en lämplig övergång mellan grundmaterialet och påföljande svetsar

engelsk term: buttering (1)
definition:

overlay welding in a joint preparation to provide a suitable transition between the parent material and subsequent welds

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015