Ikon för Rikstermbanken

grundsvets

svensk term: grundsvets (på grundmaterialyta)
definition:

lager på ett grundmaterial i syfte att ge en lämplig metallurgisk övergång med den färdiga påsvetsen

se även:
engelsk term: buffer layer
definition:

layer on a parent material to provide a suitable metallurgical transition with the final overlay

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015