Ikon för Rikstermbanken

grundläggande svetsbeteckning

svensk term: grundläggande svetsbeteckning
definition:

beteckning som består av en hänvisningslinje, en referenslinje och en laxstjärt som används i de fall förbandet inte är specificerat och enbart för att visa att en svets ska utföras

engelsk term: basic welding symbol
definition:

symbol consisting of an arrow line, reference line and tail used when the joint is not specified and only to indicate that a welded joint is to be made

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015