Ikon för Rikstermbanken

granskande organ

svensk term: granskande organ
definition:

organisation som har utsetts för att verifiera överensstämmelse med tillämplig standard

anmärkning:

I vissa fall kan ett utomstående oberoende granskande organ fordras.

engelsk term: examining body
definition:

organization which has been appointed to verify compliance with the applicable standard

anmärkning:

In certain cases, an external independent examining body may be required.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015