Ikon för Rikstermbanken

gasrotstöd

svensk term: gasrotstöd
definition:

skydd för roten på motsatt sida om svetsens toppyta genom gas för att förhindra oxidation och minska risken att smältbadet kollapsar

engelsk term: gas backing
definition:

protection of the root from the opposite side of the weld surface by using gas to prevent oxidation and to reduce the risk of a molten pool collapse

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015