Ikon för Rikstermbanken

fyllnadssträng

svensk term: fyllnadssträng
användningsområde: vid flersträngssvetsning
definition:

sträng lagd efter rotsträngen och före toppsträngen

se även:
engelsk term: filling run
användningsområde: in multi-run welding
definition:

the run deposited after the root run(s) and before the capping run(s)

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015