Ikon för Rikstermbanken

framföringshastighet

svensk term: framföringshastighet
användningsområde: för smältsvetsning
definition:

hastigheten för förflyttning av smältbadet i fogen

se även:
engelsk term: travel speed
användningsområde: in fusion welding
definition:

the rate of progression of the weld pool within the joint

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015