Ikon för Rikstermbanken

flytfel

svensk term: flytfel
definition:

bindfel orsakat av att gasbildning, slagg e.d. delvis förhindrat sammanflytning

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015