Ikon för Rikstermbanken

fattningskant (2)

svenska termer: fattningskant (2)
strängkant
definition:

longitudinell gränslinje mellan svetsträng och grundmaterial eller mellan svetssträngar

se även:
engelsk term: bead toe
definition:

the longitudinal boundary line between the runs

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015