Ikon för Rikstermbanken

fallande karakteristik

svensk term: fallande karakteristik
definition:

extern statisk egenskap hos en svetsströmkälla som, i sitt normala svetsintervall, är sådan att den negativa lutningen är större än eller lika med 7 V/100 A (Källa: IEC 60974-1: 2005) 

engelsk term: drooping characteristic
definition:

external static characteristic of a welding power source which, in its normal welding range, is such that the negative slope is greater than or equal to 7 V/100 A (Källa: IEC 60974-1:2005) 

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015