Ikon för Rikstermbanken

förvärmning

svensk term: förvärmning
definition:

värmning av tillämpligt område av ett arbetsstycke före svetsning, normalt för att uppnå förhöjd arbetstemperatur

se även:
engelsk term: preheating
definition:

heating of a appropriate area of a work piece before welding, normaly to achive the preheat temperature

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015