Ikon för Rikstermbanken

förhöjd arbetstemperatur

svensk term: förhöjd arbetstemperatur
definition:

temperaturen till vilken svetszonen värms omedelbart före svetsning

se även:
engelsk term: preheat temperature
definition:

the temperature to which the weld zone is heated immediately prior to welding

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015