Ikon för Rikstermbanken

dynamisk karakteristik

svensk term: dynamisk karakteristik
definition:

förhållandet mellan de viktigaste parametrarna för en svetsströmkälla efter en plötslig förändring av en parameter

engelsk term: dynamic characteristic
definition:

relationship between the main parameters of a welding power source after a sudden change of one parameter

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015