Ikon för Rikstermbanken

dimensionerande a-mått eller dimensionerande s-mått

svensk term: dimensionerande a-mått eller dimensionerande s-mått
definition:

a-måttet (kälsvets) eller s-måttet (stumsvets) som specificerats av konstruktören

engelsk term: design throat thickness
definition:

the throat thickness specified by the designer

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015