Ikon för Rikstermbanken

bultsvetsning

svensk term: bultsvetsning
definition:

sammanfogning av en bult eller liknande detalj med ett arbetsstycke

anmärkning:

Svetsning kan åstadkommas med ljusbåge, elektriskt motstånd, friktion eller annan lämplig metod, med eller utan gasskydd. Svetsen åstadkommes över hela änden av bulten eller fästelementet.

Läs mer: http://www.svets.se/svetsmetoder/bult

engelsk term: stud welding
definition:

the joining of a metal stud or similar part to a workpiece

anmärkning:

Welding may be accomplished by arc, resistance, friction or other suitable process, with or without external gas shielding. The weld is made over the whole end area of the stud or attachment.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015