Ikon för Rikstermbanken

brännarvinkel

svensk term: brännarvinkel
definition:

vinkel mellan brännarens axel och longituden till skäret mot den oskurna delen i skärriktningen

anmärkning:

Läs mer: http://www.svets.se/begreppsblad2

engelska termer: torch angle
nozzle angle
definition:

angle between the torch axis and the longitudinal axis of the uncut part in the cutting direction

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015