Ikon för Rikstermbanken

blandat svetsförband

svensk term: blandat svetsförband
definition:

svetsförband i vilket grundmaterialen uppvisar betydande skillnader i mekaniska egenskaper och/eller kemisk sammansättning

se även:
engelsk term: dissimilar material joint
definition:

welded joint in which the parent materials have significant differences in mechanical properties and/or chemical composition

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015