Ikon för Rikstermbanken

belagd elektrod

svensk term: belagd elektrod
definition:

metallelektrod försedd med ett hölje av flussande, legerande, gasbildande, slaggbildande och/eller bågstabiliserande medel. allt efter beläggningens tjocklek skiljer man mellan tunnbelagda och tjockbelagda elektroder.

engelsk term: covered electrode
definition:

metall electrode provided with a cover of fluxing, alloying, gas forming, slag forming and/or arc stabilizing agents. depending on the thickness of the cover one can distinguish between thin-covered and thick-covered electrodes.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015