Ikon för Rikstermbanken

basisk elektrod

svensk term: basisk elektrod
definition:

belagd elektrod i vilken höljet innehåller hög andel kalciumkarbonat och fluorid

anmärkning:

Läs mer: http://www.svets.se/svetsmetoder/mma

engelsk term: basic electrode
definition:

covered electrode in which the covering contains a high proportion of calcium carbonate and fluoride

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015