Ikon för Rikstermbanken

bakslag

svensk term: bakslag
definition:

ögonblicklig tillbakagående av lågan in i brännaren

anmärkning:

Denna återgång av lågan genererar ett poppande ljud, och antingen släckas eller återtänds lågan vid munstycket.

Läs mer: http://www.svets.se/kontrollinstruktion

engelsk term: backfire
definition:

momentary return of the flame into the blowpipe

anmärkning:

This return of the flame generates a popping sound, the flame being either extinguished or re-ignited at the nozzle.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015