Ikon för Rikstermbanken

TI-fog

svensk term: TI-fog
definition:

fog för T-förband, där den ena fogytan är rätkantad och den andra utgörs av en sidoyta på arbetsstyckets andra del

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015