Ikon för Rikstermbanken

I-fog

svensk term: I-fog
definition:

stumfog med rätkantade fogytor

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015