Ikon för Rikstermbanken

premium inventory

svensk term: premium inventory
förklaring:

Traditionellt bokas premiumplaceringar i förhand och till fast pris (CPM). Anses ofta vara motsatsen till remnant inventory.

se även:
engelsk term: premium inventory
 
källa: IAB Sverige: Handbok om automatiserad handel | 2014, 2. Ordförklaring