Ikon för Rikstermbanken

intressebaserad marknadsföring

svensk term: intressebaserad marknadsföring
definition:

köp av annonsvisningar som kvalificeras att visas för användare som tillhör en definierad målgrupp baserat på surfbeteende

engelska termer: audience buying
behavioural targeting
 
källa: IAB Sverige: Handbok om automatiserad handel | 2014, 2. Ordförklaring